Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany - Mariantowie i Russocicach

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do zamiany położonych w Mariantowie i Russocicach gmina Władysławów


Lp.

Numer

księgi

wieczy

stej
Położenie

nierucho

mości


Nr

geodezy

jny

nieru

chomo

ści

Pow.

nierucho

mości –

udział w nieruchomości wspólnej lokalu i użytkowanie wieczyste działki

Opis

nieruchomo-ści

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Cena brutto nierucho

mości w zł


Forma

zbycia nierucho

mości

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości


1.


2.

1025713914


Mariantów


Russocice

147/1635

0.2800 ha0,3200 ha

Nieruchomość niezabudo

wana

Nieruchomość niezabudo

wana

W świetle ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Władysławów – teren zabudowy mieszkaniowej przy pasie drogi, dalej stanowi teren upraw polowych i ogrodniczych z prawem zabudowy
W świetle ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Władysławów – teren częściowo pod urządzenia odprowadzania i oczyszczania ścieków, oczyszczalnia ścieków oraz teren pod zabudowę związaną z działalnością gospodarczą nieuciążliwą , dozwolona jest lokalizacja budynków mieszkalnych jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego

16.70016.400

Zbycie nieruchomości w drodze zamiany
Zbycie nieruchomości w drodze zamiany

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo

w nabyciu nieruchomości objętych wykazem przysługuje;

  1. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

  2. osobie, która jest poprzednim właścicielem nieruchomości objętej wykazem, pozbawionej prawa jej własności przed 02.12.1990 r. albo jej spadkobiercą,

pod warunkiem założenia przez w/w osoby wniosków o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu tj. od dnia 25.08.2009 r. do 06.10.2009 r


Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo

w nabyciu nieruchomości objętych wykazem przysługuje;

  1. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

  2. osobie, która jest poprzednim właścicielem nieruchomości objętej wykazem, pozbawionej prawa jej własności przed 02.12.1990 r. albo jej spadkobiercą,

pod warunkiem założenia przez w/w osoby wniosków o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu tj. od dnia 25.08.2009 r. do 06.10.2009 r
Niniejszy wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 6 tygodni tj. do dnia 06.10.2009r . poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Władysławów. Informacja o podaniu do publicznej wiadomości została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Władysławów, 25.08.2009 r.                                                     Z up Wójta
                                                                                          ( - ) Piotr  Szewczyński
                                                                                                 Za - ca Wójta

sporządził insp.

d/s gospodarki gruntami

Anna Król

informacji udziela się w pokoju nr 112Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2009-08-25 10:51:34
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2009-08-25 11:09:19
Ostatnia zmiana:2009-08-25 11:09:59
Ilość wyświetleń:823

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij