Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gimnazjum i Szkoły Podstawowej we Władysławowie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Wójt Gminy Władysławów ogłasza konkurs na stanowisko:

 

I. Dyrektora Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie,
ul. Kaliska 19, 62-710 Władysławów

 

II. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego we Władysławowie,
ul. Kaliska 19, 62-710 Władysławów

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U  z 2009r. Nr 184, poz. 1436 ).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania rozwoju szkoły;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształceni – w przypadku osoby będącej nauczycielem

4) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia i stażu pracy – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego  w okresie ostatniego roku albo pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, ( Dz. U z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

10) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie

11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 ze zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy    z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, ze zm.)

12) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora.

13) zaświadczenie o przedłożeniu Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990 r.( „ oświadczenie lustracyjne”) zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 ze zm.).

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem:

 

I. „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie, ul. Kaliska 19, 62-710 Władysławów”

 

II. „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego we Władysławowie, ul. Kaliska 19, 62-710 Władysławów”

 

    w sekretariacie Urzędu Gminy we Władysławowie, ul. Rynek 43,
62-710 Władysławów od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-15:15
 do dnia 22 marca 2010 r. do godziny 15.00

 

Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty
powinny być własnoręcznie podpisane.

 

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Wójta Gminy Władysławów.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Wójt Gminy Władysławów
                                                                                               
Krzysztof Zając

Zobacz także

Komunikaty , Ogłoszenia

Metadane

Źródło informacji:Paweł Błaszczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Błaszczyk
Data wprowadzenia:2010-02-19 10:37:02
Opublikował:Paweł Błaszczyk
Data publikacji:2010-02-19 11:19:18
Ostatnia zmiana:2010-02-19 11:34:35
Ilość wyświetleń:1313

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij