Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pt. "Modernizacja sytemu napowietrzania i mieszania zbiornika SBR na oczyszczalni ścieków w Russocicach gm. Władysławów"

 

Władysławów, 02.09.2010 r.


OŚ 7624 - 5/10


O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Władysławów


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Władysławów

z a w i a d a m i a


strony poprzez obwieszczenie o wydanym w dniu 31.08.2010 r. postanowieniu Wójta Gminy Władysławów, znak OŚ 7624–5/10 w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacja systemu napowietrzania i mieszania zbiornika SBR na oczyszczalni ścieków w Russocicach gm. Władysławów”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami) powyższe przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 56 dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Mając na uwadze rodzaj i usytuowanie przedmiotowego przedsięwzięcia oraz skale możliwego oddziaływania na środowisko, stwierdzono, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Władysławów www.bip.wladyslawow.pl. oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62 – 710 Władysławów.

Poniżej przedstawiamy treść postanowienia.


                                                                                                                                    Z. up. Wójta

                                                                                                                    mgr inż. Magdalena Kujawa- Zając

                                                                                                        INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kujawa
Data utworzenia:2010-09-02 12:48:32
Wprowadził do systemu:Magdalena Kujawa
Data wprowadzenia:2010-09-10 12:48:57
Opublikował:Magdalena Kujawa
Data publikacji:2010-09-10 12:54:35
Ostatnia zmiana:2010-09-10 12:55:28
Ilość wyświetleń:946

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij