Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany

Symbol:


Wydział:
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405.)


Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2018 r. poz.1044 1635) opłata skarbowa wynosi 205 zł. (wpłata na konto Urzędu Gminy Władysławów - Bank Spółdzielczy w Koninie, O/Władysławów
Nr 30 8530 0000 1000 0033 2000 0010 z dopiskiem
– opłata za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Termin odpowiedzi:
Nie później niz w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiadająca:
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Władysławów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
W celach organizacyjnych prosimy o złożenie wymaganych dokumentów w 3 egzemplarzach.

Miejsce złożenia wniosku:
Sekretariat - Urzędu Gminy Władysławów, ul. Rynek 43,
62-710 Władysławów.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Ze względu na obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia m. in. uzyskania opinii i uzgodnień z innymi organami termin wydania decyzji może się wydłużyć.

W razie jakichkolwiek wątpliwości wyjaśnienia można uzyskać w pokoju nr 111, telefon nr (63) 280 46 48), e-mail: srodowisko@wladyslawow.pl


Dokumenty
  • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Do wniosku należy załączyć: - poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, - informacje o planowanym przedsięwzięciu zawierające dane, o których mowa w art. 49 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, tj.: 1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, 2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokrycia szatą roślinną, 3) rodzaju technologii, 4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, 5) przewidywanej ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii, 6) rozwiązaniach chroniących środowisko, 7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, 8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 9) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 ze zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia. - W przypadku prowadzania sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa.


Załączniki

Wniosek dec_ srod (72.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Błaszczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Jankowiak
Data wprowadzenia:2006-08-29 00:00:00
Opublikował:Łukasz Jankowiak
Data publikacji:2007-01-24 08:41:39
Ostatnia zmiana:2018-08-29 10:02:30
Ilość wyświetleń:1175

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij