Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkola na terenie gminy Władysławów w roku szkolnym 2014/2015

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkola na terenie gminy Władysławów w roku szkolnym 2014/2015

Numer ogłoszenia: 238576 - 2014; data zamieszczenia: 16.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowi±zkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 206238 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Admin.O¶wiaty we Władysławowie, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie, tel. 63 278 80 40, faks 63 280 46 67.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJˇCEGO: Administracja samorz±dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj±cego: Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkola na terenie gminy Władysławów w roku szkolnym 2014/2015.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Okre¶lenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia s± usługi przewozowe dzieci i młodzieży do szkół i przedszkola na terenie gminy Władysławów w roku szkolnym 2014/2015 tj. Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie - Szkoły Podstawowej - Przedszkole Gminne we Władysławowie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.14.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Transport Osobowy Jacek Krysiak, ul. Kolska szosa 14/16, 62-700 Turek, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa warto¶ć zamówienia (bez VAT): 200000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZEJ I NAJWYŻSZEJ CENIE

Cena wybranej oferty: 179352,00

Oferta z najniższa cena: 179352,00 / Oferta z najwyższ± cen±: 257184,00

Waluta: PLN.

Metadane

Źródło informacji:Paweł Błaszczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Błaszczyk
Data wprowadzenia:2014-07-16 14:39:09
Opublikował:Paweł Błaszczyk
Data publikacji:2014-07-16 15:03:35
Ostatnia zmiana:2014-07-16 15:04:57
Ilość wyświetleń:601

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij