Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławow wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Władysławów

62-710 Władysławów, ul. Rynek 43

 

Władysławów, dnia 15 września 2015 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1
pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), realizując uchwałę Nr 46/2015 Rady Gminy Władysławów z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 września 2015 r. do 23 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Władysławów, 62-710 Władysławów, ul. Rynek 43, pokój nr 108 w godzinach pracy Urzędu. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Władysławów, 62-710 Władysławów, ul. Rynek 43 w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 października 2015 r. (czwartek) w sali  101 Urzędu Gminy Władysławów, 62-710 Władysławów, ul. Rynek 43, o godzinie 14:00.

 

Zgodnie w art. 11 pkt 11 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium. Uwagi do projektu Studium i prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Władysławów na piśmie, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Władysławów, 62-710 Władysławów, ul. Rynek 43, adres e-mail: ug@wladyslawow.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie: od 23 września 2015r. do 13 listopada 2015 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Władysławów. Uwagi nieuwzględnione przez Wójta Gminy Władysławów będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy Władysławów.

 

 

Wójt Gminy Władysławów

( - ) Krzysztof Zając

Załączniki

oqloszenie o wylozeniu (310.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2015-09-15 09:44:55
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2015-09-15 10:04:31
Ostatnia zmiana:2015-09-15 10:04:50
Ilość wyświetleń:616

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij