Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów dla terenów położonych w obrębach: Skarbki, Tarnowski Młyn, Russocice, Mariantów, Międzylesie i Kuny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Władysławów, dnia 10 maja 2017 r.

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów dla terenów położonych w obrębach: Skarbki, Tarnowski Młyn, Russocice, Mariantów, Międzylesie i Kuny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), realizując uchwałę Nr 229/14 z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów dla terenów położonych w obrębach: Skarbki, Tarnowski Młyn, Russocice, Mariantów, Międzylesie i Kuny w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu IVSA/Po 274/16 z 24 sierpnia 2016 r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr 71/15 Rady Gminy Władysławów z dnia 5 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów dla terenów położonych w obrębach: Skarbki, Tarnowski Młyn, Russocice, Mariantów, Międzylesie i Kuny w §21 w zakresie jakim dotyczy on terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MNU, 4MNU i 5MNU, w §22 w zakresie jakim dotyczy on terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1UST/ML i 2UST/ML oraz w §23 ust. 2 pkt 7 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów dla terenów położonych w obrębach: Skarbki, Tarnowski Młyn, Russocice, Mariantów, Międzylesie i Kuny w zakresie §21 w zakresie jakim dotyczy on terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MNU, 4MNU i 5MNU, §22 w zakresie jakim dotyczy on terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1UST/ML i 2UST/ML oraz §23 ust. 2 pkt 7 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19 maja 2017 r. do 19 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Władysławów, 62-710 Władysławów, ul. Rynek 43, w godzinach pracy Urzędu. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Władysławów, 62-710 Władysławów, ul. Rynek 43 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 czerwca 2017 r. (wtorek) w Sali 101 Urzędu Gminy Władysławów, 62-710 Władysławów, ul. Rynek 43, o godzinie od 1415.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Władysławów na piśmie, w tym w postaci elektronicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Władysławów, 62-710 Władysławów, ul. Rynek 43, adres e-mail: ug@wladyslawow.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie od 19 maja 2015 r. do 3 lipca 2017 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Władysławów. Uwagi nieuwzględnione przez Wójta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy Władysławów. 

Zastępca Wójta Gminy Władysławów


Metadane

Źródło informacji:Anna Maciaszek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Maciaszek
Data wprowadzenia:2017-05-10 11:21:01
Opublikował:Anna Maciaszek
Data publikacji:2017-05-10 11:23:35
Ostatnia zmiana:2017-05-10 11:23:46
Ilość wyświetleń:518
Urząd Gminy Władysławów
ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij