Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Władysławów w roku 2007

Załącznik nr 1

WÓJT GMINY WŁADYSŁAWÓW

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych Gminy Władysławów w roku 2007

 

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135).

Konkurs obejmuje następujące zadania przewidziane do realizacji w 2007 r.:

 

I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 57.000 zł

W ramach tego zadania mogą być podejmowane następujące działania:

  1. organizacja i realizacja majowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójt Gminy Władysławów – 2.000 zł,

  2. rozwój kultury fizycznej i sportu na terenach gminy Władysławów poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportu – do 55.000,00 zł,II. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób 3.000


Do Konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.Oferty należy składać do godz 12.00 dnia 12 marca 2007 roku w pokoju 112 Urzędu Gminy Władysławów z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu .....(Nazwa zadania)................. Gminy Władysławów na rok 2007 ".

Oferta musi spełniać wymagania określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873, z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie: wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193,

póz. 1891).

Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego( ważny do 3 m-cy od daty wystawienia ), a w przypadku nie podlegania wpisowi do Rejestru inny dokument potwierdzający działalność podmiotu
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe( bilans, rachunek wyników i rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok

Zasady przyznawania dotacji:

Komisja Konkursowa w terminie do dnia 20 marca 2007 roku rozpatrzy złożone oferty biorąc pod uwagę:

1) możliwość realizacji zadania przez dany podmiot,

2} przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Dotacja zostanie przyznana na podstawie przedłożonej przez Komisję Konkursową i wybranej przez Wójta Gminy Władysławów oferty oraz zawartej umowy.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania dostępne są w pokoju nr 112 Urzędu Gminy Władysławów lub na stronie www.bip.wladyslawow.pl.

Informacji na temat konkursów udziela Pan Tomasz Zydorkiewicz, Urząd Gminy Władysławów, pok 112 tel (063) 2795003 wew. 47

 
Załączniki

wzor_oferty (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarzadzenie_5_07 (63.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Jankowiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Jankowiak
Data wprowadzenia:2007-02-13 12:12:52
Opublikował:Łukasz Jankowiak
Data publikacji:2007-02-13 12:16:38
Ostatnia zmiana:2007-02-13 12:16:38
Ilość wyświetleń:1161

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij