Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012 we Władysławowie

 

Nr sprawy: ZP. 34/341- 9/08
OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Nazwa i adres zamawiającego:


Gmina Władysławów

ul. Rynek 43

62-710 Władysławów

www.wladyslawow.bip.net.pl

www.wladyslawow.pl

Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst


jednolity Dz. U z 2007r Nr 223, poz.1655 ), ogłaszam wybór oferty


najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w


trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:


BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO „ MOJE BOISKO ORLIK 2012” WE WŁADYSŁAWOWIE”

Wybrano ofertę złożoną przez firmę:

GARDENIA sport ul. Kłobucka 13, 02-699 WARSZAWA

Cena wybranej oferty wynosi:

869.211,14 zł brutto ( osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jedenaście złotych 14/100

uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena


Wykonawcy którzy złożyli oferty:

oferta nr 1: GARDENIA SPORT sp. z o.o, ul. Kłobucka 13, 02 – 699


Warszawa

oferta nr 2: Konsorcjum w składzie : HYDROWAT Przedsiębiorstwo


Robót Budowlanych i Melioracyjnych , Kazimierz Kowalski, ul.


Stodolniana 91, 62 – 500 KONIN, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-


Usługowo – Handlowe MOLEWSKI

sp. z o.o 87 – 860 CHODECZ ul. Kaliska 11

oferta nr 3: Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych


sp. z o.o ul. Komunalna 8, 62 – 700 Turek , ACTIVA , Longin Witkowski


90 – 146 Łódź , ul. Narutowicza 127 m. 53Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania
: Konsorcjum w


składzie : HYDROWAT Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i


Melioracyjnych , Kazimierz Kowalski, ul. Stodolniana 91, 62 – 500


KONIN, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo – Handlowe


MOLEWSKI sp. z o.o 87 – 860 CHODECZ ul. Kaliska 11

Uzasadnienie:Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku


Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U z 2007 r Nr 223 poz.


1655 ) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również


wykonawców, którzy, nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków


udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie


tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem


art. 26 ust. 3

W punkcie 12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający

zawarł wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć


Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w


postępowaniu. W/g pkt 12 podpunktu 7 oraz 8 zamawiający wymagał


przedłożenia w ofercie m in. : próbek nawierzchni boisk oraz atestu PZH

oferowanej nawierzchni. Natomiast w punkcie 16specyfikacji istotnych


warunków zamówienia , zamawiający zawarł opis sposobu


przygotowania ofert. W ppkt 3 tegoż punktu Zamawiający wskazał że w


przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach


obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez

Wykonawcę. Oferta Wykonawcy nie zawierała atestu PZH nawierzchni,


próbek oferowanej nawierzchni oraz dokumenty w języku obcym, nie

przetłumaczone na język polski. Zamawiający wezwał wykonawcę wtrybie art. 26 ust 3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

publicznych do uzupełnienia w/w dokumentów do dnia 5 sierpnia br.

Wykonawca nie uzupełnił tych dokumentów w wyznaczonym terminie.


Wykonawcy , których oferty zostały odrzucone :

Konsorcjum w składzie : HYDROWAT Przedsiębiorstwo Robót


Budowlanych i Melioracyjnych , Kazimierz Kowalski, ul. Stodolniana 91,


62 – 500 KONIN, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo – Handlowe


MOLEWSKI sp. z o.o 87 – 860 CHODECZ ul. Kaliska 11

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli


została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w


postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca wezwany w trybie


art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień


publicznych , nie uzupełnił we wskazanym terminie dokumentówpotwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.


Władysławów, 07.08.2008 r.                                                         Wójt Gminy Władysławów

                                                                                                                        ( - ) Krzysztof Zając

Załączniki

ZP 21 - ORLIK (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Włodarczyk
Data wprowadzenia:2008-08-07 14:24:37
Opublikował:Dorota Włodarczyk
Data publikacji:2008-08-07 14:34:20
Ostatnia zmiana:2008-08-07 14:35:07
Ilość wyświetleń:1502

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij