Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Władysławów

Kolorowy pasek

Rejestr umów 2019

 

REJESTR UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH

URZĄD GMINY WŁADYSŁAWÓW 2019 ROK


Lp

Data

rejestracji

Numer

umowy

Data

zawarcia

umowy

Okres

obowiązywania umowy

Dane podmiotu z którym

umowa jest zawarta

Przedmiot umowy

Wartość

umowy

(brutto)

Uwagi

1

2.01.2019 r.

ZRG.6845.1.2019

2.01.2019r.

1.01.2019r. do

31.12.2019r.

WTÓRPOL Sp. z o. o.


Dzierżawa nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na umieszczenie kontenerów

679.00,-


2

3.01.2019 r.

ZRG.6812.1.2019

3.01.2019r.

3.01.2019r. do

31.12.2019r.

Arenda Wycena i Obrót Nieruchomościami


Wycena nieruchomości na terenie Gminy Władysławów

4.000,00,-


3

4.01.2019 r.

ODP.6232.1.1.2019

4.01.2019r.

4.01.2019r. do

31.12.2019r.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o .o.

Zagospodarowanie przez RIPOK odpadów

pochodzących z gminy Władysławów

377.497,14,-


4

12.01.2019r

GGK.7031.1.12019

12.01.2019r.

12.01.2019r.do 12.01.2020r.

Zakład Oczyszczania GMI-TUR

Wiesław Baranowski

Odbieranie i zagospodarowanie nieczystości stałych z kontenerów

642,60,- za jeden kontener


5

14.01.2019r

GGK.7021.1.2019

14.01.2019r.

12.01.2019r.do

31.12.2019r.

Stanisław Soszyński – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe – Usługowe

Dostawa opału

około 40 ton

853,62,- 1 t

908,97,- 1 t


6

16.01.2019r

Umowa

16.01.2019r.

16.01.2019r. do 31.12.2019r.

Spółdzielnia Kominiarzy, Zakład

Usług w Turku

Usługi kominiarskie

5.000,00,-


7

21.01.2019r

Umowa

21.01.2019r.

21.01.2019r. do

21.01.2020r.

ABC PRO Sp. z o .o .

Udostępnienie licencji OPEN

systemu-Edytor aktów prawnych

3.075,00,-


8

22.01.2019

ZPGP.272.1.2019

22.01.2019r.

22.01.2019r. do 25.01.2019r.

PHU TRANS OLL

Jarosław Kwiatkowski


Zakup i dostawa oleju opałowego do kotłowni budynku Urzędu Gminy

20.650,00,-


9

24.01.2019r

Nr 90/UO2019

24.01.2019r.

1.01.2019r. do

31.12.2019r.

Oświetlenie Uliczne i Drogowe


Oświetlenie ulic,placów i dróg publicznych

351.000,00,-


10

1.02.2019r.

INF.132.2019

1.02.2019r.

1.02.2019r. do

1.02.2020r.

Biuro Komputerowe INFOJAR II


Kompleksowa konserwacja od strony programowej systemu komputerowego WODNIK

600,00,- +VAT


11

4.02.2019r

GGO.1/k18/2019

4.02.2019r.

4.02.2019r. do

28.02.2019r.

LOG-BUD

Mirosław Kraszczyński


Wykonanie dokumentacji

kosztorysowej - Termomodernizacja Urzędu Gminy Władysławów – ocieplenie stropu poddasza

700,00,-


12

4.02.2019r

GGO.2/k19/2019

4.02.2019r.

4.02.2019r. do

28.02.2019r.

Usługi Projektowe

Krzysztof Owczarek


Wykonanie dokumentacji

kosztorysowej -Budowa oświetlenie ulicznego na ul. Chrobrego w Wyszynie

300,00,-


13

4.02.2019r

GGO.3/k20/2019

4.02.2019r.

4.02.2019r. do

28.02.2019r.

Usługi Projektowe

Krzysztof Owczarek


Wykonanie dokumentacji

kosztorysowej - Budowa oświetlenia w m. Mariantowie

300,00,-


14

5.02.2019r

Umowa

5.02.2019r


Turecka Izba Gospodarcza


Realizacja Grantu pt:

Ja w internecie

65.336,00,-


15

5.02.2019r

GGO.4/p4/2019

5.02.2019r

5.02.2019r. do

12.04.2019r.

Jacek Socha


Wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej -Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Przyborów

3.700,00,-


16

5.02.2019r

GGO.5/p6/2019

5.02.2019r

5.02.2019r. do

12.04.2019r.

Jacek Socha


Wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej -Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Władysławów - Mariantów

3.500,00,-


17

15.02.2019r

RLP.524.1.2019(1)

15.02.2019r

15.02.2019r. do

31.07.2019r.

Związek Stowarzyszeń Bank

Żywności w Koninie


Umowa o realizację zadania

publicznego-Pomoc żywnościowa dla rodzin

5.000,00,-


18

15.02.2019r

RLP.524.1.2019(4)

15.02.2019r

15.02.2019r do

31.12.2019r.

GLKS Znicz Władysławów


Umowa o realizację zadania

publicznego-Szkolenie młodzieży w zakresie piłki nożnej

29.000,00,-


19

18.02.2019r

RLP.524.1.2019(3)

18.02.2019r

18.02.2019r. do

31.12.2019r.

Uczniowski Klub Sportowy Skoczek we Władysławowie

Umowa o realizację zadania

publicznego-Szkolenie z lekkiej atletyki dzieci i młodzieży

15.000,00,-


20

18.02.2019r

RLP.524.1.2019(2)

18.02.2019r

18.02.2019r. do

30.06.2019r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chylinie

Umowa o realizację zadania

publicznego- Uroczysty piknik z okazji Dnia Strażaka


1.000,00,-


21

18.02.2019r

GGO 9/p24/2019

18.02.2019r

18.02.2019r do

26.02.2019r

Agnieszka Ogrodowczyk-Gruszczyńska


Wykonanie projektu budowlanego -

Siła w ruchu-budowa siłowni

zewnętrznej w Chylinie

2.500,00,-


22

18.02.2019r

GGO 6/p10/2019

18.02.2019r

18.02.2019r do 2.12.2019r.

Jacek Socha


Wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej -

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m .Wyszyna

45.000,00,-


23

18.02.2019r

GGO 7/pw22/2019

18.02.2019r

18.02.2019r do

28.06.2019r.

Usługi Elektryczne

Tomasz Patan

Wykonanie projektu i robót budowlanych – Budowa

oświetlenia w m.Chylin

47.232,00,-


24

18.02.2019r

GGO 8/p2/2019

18.02.2019r

18.02.2019r do

3.06.2019r.

Jacek Socha


Wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej - -Przebudowa sieci wodociągowej Kuny -

Stara Wieś

15.500,00,-


25

18.02.2019r

GGO 10/k24/2019

18.02.2019r

18.02.2019r do

26.02.2019r.

Biuro Obsługi Inwestycji

Ewa Borowiak

Wykonanie kosztorysu - Siła w ruchu – budowa siłowni zewnętrznej w Chylinie

369,00,-


26

21.02.2019r

RLP.524.1.2019(5)

21.02.2019r

21.02.2019r. do

31.12.2019r.

Fundacja Lech Poznań

football Academy


Umowa o realizację zadania

publicznego- Organizacja szkolenia sportowego z zakresu piłki nożnej

2.000,00,-


27

22.02.2019r

I/II/2019

22.02.2019r

22.02.2019r.

Copy Service Tomasz Bondar

Wynajem kserokopiarki i usługa serwisowa

5.000,00,-


28

25.02.2019r

GGO 12/p25/2019

25.02.2019r

25.02.2019r. do

1.03.2019r.

Agnieszka Ogrodowczyk-Gruszczyńska


Wykonanie projektu budowlanego /Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej Otwarta Strefa Aktywności (OSA)

2.500,00,-


29

25.02.2019r

GGO 11/p9/2019

25.02.2019r

25.02.2019r. do

1.07.2019r.

Bożena Woźniak


Wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej - Budowa chodnika na ul. Górniczej we Władysławowie

3.500,00,-


30

25.02.2019r

GGO 13/k25/2019

25.02.2019r

25.02.2019r. do

1.03.2019r.

Biuro Obsługi Inwestycji

Ewa Borowiak

Wykonanie kosztorysu Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej Otwarta Strefa Aktywności (OSA)

369,00,-


31

25.02.2019r

Nr 1/2019

25.02.2019r

25.02.2019r do

25.02.2019r.

Mleczarnia Turek Sp. z o.o.


Udostępnienie pomieszczenia

nr 101

150,00,-


32

28.02.2019r

RLP.524.1.2019(6)

28.02.2019r

28.02.2019r.do

3.12.2019r.

Fundacja Piotra Reissa


Umowa o realizację zadania

publicznego-Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi

Wielkopolsko Lubuskiej

dla dzieci i młodzieży z Gminy Władysławów

2.000,00,-


33

1.03.2019r

Nr 2

1.03.2019r

1.03.2019r. do

30.03.2019r.

Usługi Transportowo-Handlowe

Tomasz Kwieciński


Czyszczenie rowu melioracyjnego w m. Chylin

2.700,00,-


34

11.03.2019r

RLP.524.1.2019(7)

11.03.2019r

11.03.2019r. do 31.12.2019r.

Stowarzyszenie Koniczynka


Umowa o realizację zadania

publicznego – Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego”50+

Przygoda z kulturą”

1.000,00,-


35

11.03.2019r

RLP.524.1.2019(8)

11.03.2019r

11.03.2019r. do

31.12.2019r.

Stowarzyszenie Koniczynka


Umowa o realizację zadania

publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,sportu,turystyki i

rekreacji „Leśna szkoła przygody na Kaszubach

7.000,00,-


36

11.03.2019r

RLP.524.1.2019(9)

11.03.2019r

11.03.2019r. do

31.12.2019r.

Klub Wędkarstwa Sportowego

SKIMMERS”

Umowa o realizację zadania

publicznego- Wędkarstwo

wyczynowe na najwyższym

poziomie”Szkolenie drużyn,

organizacja treningów start w

zawodach Puchar Wielkopolski 2019”

1.000,00,-


37

11.03.2019r

RLP.524.1.2019(10)

11.03.2019r

11.03.2019r. do

31.12.2019r.

Władysławowski Klub Karate

KYOKUSHIN-KAN


Umowa o realizację zadania

publicznego – Szkolenie dzieci,młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Władysławów w różnych dyscyplinach sportowych

4.000,00,-


38

11.03.2019r

Nr 095/OKIV/2019

11.03.2019r

11.03.2019r. do

15.10.2019r.

Fundacja Legalna Kultura


Ja w internecie .Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

94.080,00,-


39

12.03.2019r

DP.7234.1.2019

12.03.2019r

12.03.2019r. do

30.11.2019r.

RM Beton Spółka Jawna

W. Kocański i J. Kocańska


Remont Cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych masą mineralno - asfaltową na gorąco na terenie gminy Władysławów

34.981,00,-


40

12.03.2019r

DP.7011.3.2019

12.03.2019r

12.03.2019r. do

18.03.2019r.

Bożena Woźniak


Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania -

Przebudowa drogi gminnej

Przyborów - Stawki

300,00,-


41

25.03.2019r

Nr 2/2019

25.03.2019r

25.03.2019r. do

31.12.2019r.

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o.

Zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Władysławów

o kodzie 19 08 02

485,00,-/

MG + VAT


42

8.04.2019r

DP.7234.4.2019

8.04.2019r

8.04.2019r. do

31.10.2019r.

PPHU”MARKO” Marek Krysiak

Dostawa żwiru przeznaczonego do naprawy

dróg gruntowych na terenie

gminy Władysławów

28.290,00,-


43

8.04.2019r

16/P14/2019

8.04.2019r

8.04.2019r. do

8.07.2019r.

Janusz Dłużewski


Wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej – Przebudowa odwodnienia ul. Senatorskiej i ul. Rynek

Władysławów

9.300,00,-


44

8.04.2019r

GGO14/p21/2019

8.04.2019r

8.04.2019r do

1.07.2019r.

Elżbieta Jaworska


Wykonanie projektów budowlanych zagospodarowania terenu dot. budowy placu zabaw w miejscowości Międzylesie, Głogowa/Chylin,Skarbki, Jabłonna,Kamionka,Stefania,

Piorunów

18.750,00,-


45

11.04.2019

Umowa

11.04.2019

1.05.2019 do

30.04.2020r.

RADIX Sp. z o. o.


Sprawowanie opieki autorskiej nad systemami

z Pakietu RADIX

13.993,94,-


46

11.04.2019

Umowa 15/2019

11.04.2019

11.04.2019 do

10.06.2019r.

Zenon Głowacki


Wykonanie opinii technicznej dot. prawidłowego funkcjonowania 5 losowo wybranych przydomowych oczyszczalni ścieków

5.200,00,-Metadane

Źródło informacji:Waldemar Leśniak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Waldemar Leśniak
Data wprowadzenia:2019-04-24 12:29:47
Opublikował:Waldemar Leśniak
Data publikacji:2019-04-24 12:30:35
Ostatnia zmiana:2019-05-02 08:13:36
Ilość wyświetleń:115

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij