Zamknij okno Drukuj dokument

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia - WYSZYNA

 

                                                Władysławów, dnia 16.04.2013 r.Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

    Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) Wójt Gminy Władysławów informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.Woda pobrana w dniu 2 kwietnia 2013r. z sieci wodociągu publicznego
w miejscowości WYSZYNA w zakresie oznaczonych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.)Informacja sporządzona została na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku.

Z up. Wójta

Inspektor ds. administracyjno-biurowych

i gospodarki wodno-ściekowej

Nina Szewczyńska

Metadane

Źródło informacji:Nina Szewczyńska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Nina Szewczyńska
Data wprowadzenia:2013-04-16 12:52:25
Opublikował:Nina Szewczyńska
Data publikacji:2013-04-16 12:53:43
Ostatnia zmiana:2013-04-16 12:55:00
Ilość wyświetleń:560