Zamknij okno Drukuj dokument

Rejestr umów 2019

 

REJESTR UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH

URZĄD GMINY WŁADYSŁAWÓW 2019 ROK


Lp

Data

rejestracji

Numer

umowy

Data

zawarcia

umowy

Okres

obowiązywania umowy

Dane podmiotu z którym

umowa jest zawarta

Przedmiot umowy

Wartość

umowy

(brutto)

Uwagi

1

2.01.2019 r.

ZRG.6845.1.2019

2.01.2019r.

1.01.2019r. do

31.12.2019r.

WTÓRPOL Sp. z o. o.


Dzierżawa nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na umieszczenie kontenerów

679.00,-


2

3.01.2019 r.

ZRG.6812.1.2019

3.01.2019r.

3.01.2019r. do

31.12.2019r.

Arenda Wycena i Obrót Nieruchomościami


Wycena nieruchomości na terenie Gminy Władysławów

4.000,00,-


3

4.01.2019 r.

ODP.6232.1.1.2019

4.01.2019r.

4.01.2019r. do

31.12.2019r.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o .o.

Zagospodarowanie przez RIPOK odpadów

pochodzących z gminy Władysławów

377.497,14,-


4

12.01.2019r

GGK.7031.1.12019

12.01.2019r.

12.01.2019r.do 12.01.2020r.

Zakład Oczyszczania GMI-TUR

Wiesław Baranowski

Odbieranie i zagospodarowanie nieczystości stałych z kontenerów

642,60,- za jeden kontener


5

14.01.2019r

GGK.7021.1.2019

14.01.2019r.

12.01.2019r.do

31.12.2019r.

Stanisław Soszyński – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe – Usługowe

Dostawa opału

około 40 ton

853,62,- 1 t

908,97,- 1 t


6

16.01.2019r

Umowa

16.01.2019r.

16.01.2019r. do 31.12.2019r.

Spółdzielnia Kominiarzy, Zakład

Usług w Turku

Usługi kominiarskie

5.000,00,-


7

21.01.2019r

Umowa

21.01.2019r.

21.01.2019r. do

21.01.2020r.

ABC PRO Sp. z o .o .

Udostępnienie licencji OPEN

systemu-Edytor aktów prawnych

3.075,00,-


8

22.01.2019

ZPGP.272.1.2019

22.01.2019r.

22.01.2019r. do 25.01.2019r.

PHU TRANS OLL

Jarosław Kwiatkowski


Zakup i dostawa oleju opałowego do kotłowni budynku Urzędu Gminy

20.650,00,-


9

24.01.2019r

Nr 90/UO2019

24.01.2019r.

1.01.2019r. do

31.12.2019r.

Oświetlenie Uliczne i Drogowe


Oświetlenie ulic,placów i dróg publicznych

351.000,00,-


10

1.02.2019r.

INF.132.2019

1.02.2019r.

1.02.2019r. do

1.02.2020r.

Biuro Komputerowe INFOJAR II


Kompleksowa konserwacja od strony programowej systemu komputerowego WODNIK

600,00,- +VAT


11

4.02.2019r

GGO.1/k18/2019

4.02.2019r.

4.02.2019r. do

28.02.2019r.

LOG-BUD

Mirosław Kraszczyński


Wykonanie dokumentacji

kosztorysowej - Termomodernizacja Urzędu Gminy Władysławów – ocieplenie stropu poddasza

700,00,-


12

4.02.2019r

GGO.2/k19/2019

4.02.2019r.

4.02.2019r. do

28.02.2019r.

Usługi Projektowe

Krzysztof Owczarek


Wykonanie dokumentacji

kosztorysowej -Budowa oświetlenie ulicznego na ul. Chrobrego w Wyszynie

300,00,-


13

4.02.2019r

GGO.3/k20/2019

4.02.2019r.

4.02.2019r. do

28.02.2019r.

Usługi Projektowe

Krzysztof Owczarek


Wykonanie dokumentacji

kosztorysowej - Budowa oświetlenia w m. Mariantowie

300,00,-


14

5.02.2019r

Umowa

5.02.2019r


Turecka Izba Gospodarcza


Realizacja Grantu pt:

Ja w internecie

65.336,00,-


15

5.02.2019r

GGO.4/p4/2019

5.02.2019r

5.02.2019r. do

12.04.2019r.

Jacek Socha


Wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej -Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Przyborów

3.700,00,-


16

5.02.2019r

GGO.5/p6/2019

5.02.2019r

5.02.2019r. do

12.04.2019r.

Jacek Socha


Wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej -Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Władysławów - Mariantów

3.500,00,-


17

15.02.2019r

RLP.524.1.2019(1)

15.02.2019r

15.02.2019r. do

31.07.2019r.

Związek Stowarzyszeń Bank

Żywności w Koninie


Umowa o realizację zadania

publicznego-Pomoc żywnościowa dla rodzin

5.000,00,-


18

15.02.2019r

RLP.524.1.2019(4)

15.02.2019r

15.02.2019r do

31.12.2019r.

GLKS Znicz Władysławów


Umowa o realizację zadania

publicznego-Szkolenie młodzieży w zakresie piłki nożnej

29.000,00,-


19

18.02.2019r

RLP.524.1.2019(3)

18.02.2019r

18.02.2019r. do

31.12.2019r.

Uczniowski Klub Sportowy Skoczek we Władysławowie

Umowa o realizację zadania

publicznego-Szkolenie z lekkiej atletyki dzieci i młodzieży

15.000,00,-


20

18.02.2019r

RLP.524.1.2019(2)

18.02.2019r

18.02.2019r. do

30.06.2019r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chylinie

Umowa o realizację zadania

publicznego- Uroczysty piknik z okazji Dnia Strażaka


1.000,00,-


21

18.02.2019r

GGO 9/p24/2019

18.02.2019r

18.02.2019r do

26.02.2019r

Agnieszka Ogrodowczyk-Gruszczyńska


Wykonanie projektu budowlanego -

Siła w ruchu-budowa siłowni

zewnętrznej w Chylinie

2.500,00,-


22

18.02.2019r

GGO 6/p10/2019

18.02.2019r

18.02.2019r do 2.12.2019r.

Jacek Socha


Wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej -

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m .Wyszyna


45.000,00,-


23

18.02.2019r

GGO 7/pw22/2019

18.02.2019r

18.02.2019r do

28.06.2019r.

Usługi Elektryczne

Tomasz Patan

Wykonanie projektu i robót budowlanych – Budowa

oświetlenia w m.Chylin

47.232,00,-


24

18.02.2019r

GGO 8/p2/2019

18.02.2019r

18.02.2019r do

3.06.2019r.

Jacek Socha


Wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej - -Przebudowa sieci wodociągowej Kuny -

Stara Wieś

15.500,00,-


25

18.02.2019r

GGO 10/k24/2019

18.02.2019r

18.02.2019r do

26.02.2019r.

Biuro Obsługi Inwestycji

Ewa Borowiak

Wykonanie kosztorysu - Siła w ruchu – budowa siłowni zewnętrznej w Chylinie

369,00,-


26

21.02.2019r

RLP.524.1.2019(5)

21.02.2019r

21.02.2019r. do

31.12.2019r.

Fundacja Lech Poznań

football Academy


Umowa o realizację zadania

publicznego- Organizacja szkolenia sportowego z zakresu piłki nożnej

2.000,00,-


27

22.02.2019r

I/II/2019

22.02.2019r

22.02.2019r.

Copy Service Tomasz Bondar

Wynajem kserokopiarki i usługa serwisowa

5.000,00,-


28

25.02.2019r

GGO 12/p25/2019

25.02.2019r

25.02.2019r. do

1.03.2019r.

Agnieszka Ogrodowczyk-Gruszczyńska


Wykonanie projektu budowlanego /Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej Otwarta Strefa Aktywności (OSA)

2.500,00,-


29

25.02.2019r

GGO 11/p9/2019

25.02.2019r

25.02.2019r. do

1.07.2019r.

Bożena Woźniak

ul. Milewskiego 4/90

62-700 Turek

Wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej - Budowa chodnika na ul. Górniczej we Władysławowie

3.500,00,-


30

25.02.2019r

GGO 13/k25/2019

25.02.2019r

25.02.2019r. do

1.03.2019r.

Biuro Obsługi Inwestycji

Ewa Borowiak

Wykonanie kosztorysu Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej Otwarta Strefa Aktywności (OSA)

369,00,-


31

25.02.2019r

Nr 1/2019

25.02.2019r

25.02.2019r do

25.02.2019r.

Mleczarnia Turek Sp. z o.o.


Udostępnienie pomieszczenia

nr 101

150,00,-


32

28.02.2019r

RLP.524.1.2019(6)

28.02.2019r

28.02.2019r.do

3.12.2019r.

Fundacja Piotra Reissa


Umowa o realizację zadania

publicznego-Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi

Wielkopolsko Lubuskiej

dla dzieci i młodzieży z Gminy Władysławów

2.000,00,-


33

1.03.2019r

Nr 2

1.03.2019r

1.03.2019r. do

30.03.2019r.

Usługi Transportowo -Handlowe

Tomasz Kwieciński


Czyszczenie rowu melioracyjnego w m. Chylin

2.700,00,-


34

11.03.2019r

RLP.524.1.2019(7)

11.03.2019r

11.03.2019r. do 31.12.2019r.

Stowarzyszenie Koniczynka


Umowa o realizację zadania

publicznego – Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego”50+

Przygoda z kulturą”

1.000,00,-


35

11.03.2019r

RLP.524.1.2019(8)

11.03.2019r

11.03.2019r. do

31.12.2019r.

Stowarzyszenie Koniczynka


Umowa o realizację zadania

publicznego - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,sportu,turystyki i

rekreacji „Leśna szkoła przygody na Kaszubach

7.000,00,-


36

11.03.2019r

RLP.524.1.2019(9)

11.03.2019r

11.03.2019r. do

31.12.2019r.

Klub Wędkarstwa Sportowego

SKIMMERS”

Umowa o realizację zadania

publicznego- Wędkarstwo

wyczynowe na najwyższym

poziomie”Szkolenie drużyn,

organizacja treningów start w

zawodach Puchar Wielkopolski 2019”

1.000,00,-


37

11.03.2019r

RLP.524.1.2019(10)

11.03.2019r

11.03.2019r. do

31.12.2019r.

Władysławowski Klub Karate

KYOKUSHIN-KAN


Umowa o realizację zadania

publicznego – Szkolenie dzieci,młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Władysławów w różnych dyscyplinach sportowych

4.000,00,-


38

11.03.2019r

Nr 095/OKIV/2019

11.03.2019r

11.03.2019r. do

15.10.2019r.

Fundacja Legalna Kultura


Ja w internecie .Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

94.080,00,-


39

12.03.2019r

DP.7234.1.2019

12.03.2019r

12.03.2019r. do

30.11.2019r.

RM Beton Spółka Jawna

W. Kocański i J. Kocańska


Remont Cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych masą mineralno - asfaltową na gorąco na terenie gminy Władysławów

34.981,00,-


40

12.03.2019r

DP.7011.3.2019

12.03.2019r

12.03.2019r. do

18.03.2019r.

Bożena Woźniak


Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania -

Przebudowa drogi gminnej

Przyborów - Stawki

300,00,-


41

25.03.2019r

Nr 2/2019

25.03.2019r

25.03.2019r. do

31.12.2019r.

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o.

Zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Władysławów

o kodzie 19 08 02

485,00,-/

MG + VAT


42

8.04.2019r

DP.7234.4.2019

8.04.2019r

8.04.2019r. do

31.10.2019 r.

PPHU”MARKO” Marek Krysiak

Dostawa żwiru przeznaczonego do naprawy

dróg gruntowych na terenie

gminy Władysławów

28.290,00,-


43

8.04.2019r

16/P14/2019

8.04.2019r

8.04.2019r. do

8.07.2019 r.

Janusz Dłużewski


Wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej – Przebudowa odwodnienia ul. Senatorskiej i ul. Rynek

Władysławów

9.300,00,-


44

8.04.2019r

GGO14/p21/2019

8.04.2019r

8.04.2019r do

1.07.2019 r.

Elżbieta Jaworska


Wykonanie projektów budowlanych zagospodarowania terenu dot. budowy placu zabaw w miejscowości Międzylesie, Głogowa/Chylin,Skarbki, Jabłonna,Kamionka,Stefania,

Piorunów

18.750,00,-


45

11.04.2019

Umowa

11.04.2019

1.05.2019 do

30.04.2020 r.

RADIX Sp. z o. o.


Sprawowanie opieki autorskiej nad systemami

z Pakietu RADIX

13.993,94,-


46

11.04.2019

Umowa 15/2019

11.04.2019

11.04.2019 do

10.06.2019 r.

Zenon Głowacki


Wykonanie opinii technicznej dot. prawidłowego funkcjonowania 5 losowo wybranych przydomowych oczyszczalni ścieków

5.200,00,-


47

25.04.2019

Nr RLP.524.1.2019 (11)

24.04.2019

24.04.2019 r. do 31.12.2019 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koninie, Koło Nr 33 Władysławów

Umowa o realizację zadania

publicznego – gratyfikacja rzeczowa dla zawodników w sezonie wędkarskim 2019 Koła PZW Nr 33 Władysławów

4.000,00,-


48

25.04.2019

Nr RLP.524.1.2019 (12)

24.04.2019

24.04.2019 r. do 31.12.2019 r.

Ludowy Zespół Sportowy Baszta Wyszyna

Umowa o realizację zadania

publicznego – Organizacja I Jarmarku Wyszyńskiego

1.000,00,-


49

26.04.2019

DP.7011.5.2019

23.04.2019

23.04.2019 r. do 26.04.2019 r.

Paweł Andrzejczak

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej Kuny Paprotnia

500,00,-


50

30.04.2019

RLP.524.1.2019 (13)

29.04.2019

23.04.2019 r. do 31.12.2019 r.

Ludowy Zespół Sportowy Basza Wyszyna

Organizacja Ogólnopolskich Biegów Wyszyna 2019

8.000,00,-


51

13.05.2019

RLP.041.3.1.2019

13.05.2019

13.05.2019 r. do 10.10.2019 r.

Marcin Pietrzak

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczącego realizacji projektu grantowego pn ,,Ja w internecie”

100,00,- brutto za każdą godzinę szkoleniową max. 8.400,00,-


52

15.05.2019

22/INI 4/2019

15.05.2019

15.05.2019 do 31.05.2019

Jacek Socha

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanym przedsięwzięciem kompleksowo w branży sanitarnej – sieci wodociągowych przy inwestycji pn. ,,Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Piorunów”

800,00,-


53

15.05.2019

21/INI 4/2019

15.05.2019

15.05.2019 do 31.05.2019

Jacek Socha

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanym przedsięwzięciem kompleksowo w branży sanitarnej – sieci wodociągowych przy inwestycji pn. ,,Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Mariantów”

800,00,-


54

17.05.2019

20/W7/2019

17.05.2019

Do dnia 01.07.2019

WATER – MACH

Jarosław Gmach

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Władysławów

95.000,00,-


55

20.05.2019

RLP.041.3.2.2019

20.05.2019

20.05.2019 do 10.10.2019

Maria Zając

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczącego realizacji projektu grantowego pn ,,Ja w internecie”

100 zł brutto za godzinę max. 8.400,00 złMetadane

Źródło informacji:Waldemar Leśniak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Waldemar Leśniak
Data wprowadzenia:2019-04-24 12:29:47
Opublikował:Waldemar Leśniak
Data publikacji:2019-04-24 12:30:35
Ostatnia zmiana:2019-06-07 13:40:23
Ilość wyświetleń:255